Cursus ‘(On-) bevooroordeeld Bijbel vertalen ‘

Tambira Cursus ‘(On-) bevooroordeeld Bijbel vertalen ‘
Datum 16 januari 2018
Tijd 14:30 - 16:00 uur
Locatie Hengelo

Toen collega Knoppers begin dit jaar de gemeente een kanselbijbel aanbood,
raakte ik met een aantal van u in gesprek over de vraag hoe onbevooroordeeld
Bijbelvertalers eigenlijk te werk gaan.

Mij werd toen gevraagd om in een korte cursus
een en ander te vertellen over de motieven c.q. criteria
die in de loop der eeuwen bij Bijbelvertalingen een rol gespeeld hebben.

In overleg met ds. Kirsten Slettenaar en de programma-commissie
wil ik met plezier op het verzoek ingaan.

Graag hoor ik of u voorkeur heeft voor middagen of avonden (20.00 – 21.30 uur).
Eventueel ben ik tot allebei bereid.

Graag aanmelden bij Henk van Waveren; e-mail: kwdr@xs4all.nl

Agenda