‘Stilte in de muziek’

‘Stilte in de muziek’
Datum
20 april 2017
Tijd
20:00 - 21:30 uur
Locatie
Hengelo

Muziek is georganiseerd geluid … en stilte.

De puntjes geven aan: let op er komt nog iets bij, iets belangrijks.
Het is een moment van rust in een compositie en
het wordt gebruikt om de zeggingskracht van een woord of een toon te versterken.

In een compositie kan een moment voorkomen dat iedereen even stil is, de generale pauze.
Muziek bevat aldus gecomponeerde stilte.

Tijdens de bijeenkomst hoort u verschillende voorbeelden van stiltes in de muziek.
Natuurlijk is er ook het bekende voorbeeld van stilte in de compositie ‘ 4’33 ‘ van John Cage.

De lezing gaat over de duur en de functie van de stilte.
Muziek en stilte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Jan Bijkerk

Jan Bijkerk is vanaf 1983 actief als dirigent.
In de jaren 90 ging hij voor zijn ensembles steeds meer zelf muziek componeren en arrangeren,
hetgeen er toe leidde dat hij in 2001 de studie compositie aan het Twents Conservatorium bij David Rowland begon, en in 2005 met goed gevolg afrondde.
In 2009 voltooide hij, door het behalen van het Master of Music diploma aan de Messiaen Academie,
de 2e fase opleiding.
Hier studeerde hij compositie bij Jan Bas Bollen.
Naast het componeren is hij actief als oprichter van het instituut voor zingeving met muziek “dMdM”.
Hij is regelmatigte beluisteren bij radio Enschede FM als gast en in het Muziekcentrum in Enschede,
als concertinleider.
                                     Last but not least geeft hij cursussen o.a. bij de Universiteit voor de derde leeftijd (U3l ) en lezingen over muziek in de breedste zin van het woord.

Agenda