Dichteres Elisabeth Eybers

Dichteres Elisabeth Eybers
Datum 22 augustus 2017
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Hengelo

Puck Kooij brengt met zeer veel genoegen de gedichten van Elisabeth Eybers onder uw aandacht.

Hoe kan ek hierdie hete hart betig
dat hy jou voortaan minder lief moet hè?
Dis makliker om aan die oë lig
en kleur te ontsè.

Elisabeth Eybers werd in 1915 in Transvaal, Zuid-Afrika geboren.
Zij kwam in 1961 naar Nederland en heeft tot haar dood in 2007 in Nederland gewoond.
Zij kwam in een tijd waarin er weinig waardering bestond voor Zuid-Afrika en het apartheidsregime.

Zij schreef gedichten over de liefde, over vervreemding van elkaar,
verlangen naar harmonie, ziek zijn, oud worden.
Zij mag als een typisch ‘vrouwelijke dichter’ bestempeld worden.
Uit haar gedichten spreekt vaak een soort verwondering over wat haar overkomt.
En wat mij betreft, verwoordt zij gevoelens waarvoor ik zelf nog geen woorden had gevonden.

In 1987 schreef ik haar: Uw gedichten verwonderen mij en
laten mij in mijn eigen diepste zielenroerselen kijken.
Ik heb een jarenlange correspondentie met Elisabeth Eybers mogen voeren.

Eybers heeft een uniek taalgebruik,
een persoonlijke vermenging van Zuidafrikaans met Nederlands,
die het voor Nederlandse lezers heel toegankelijk maakt.
Zij is lang de enige Zuidafrikaanse dichter geweest die niet vertaald hoefde te worden.

Mensen lezen gedichten en zeggen dat ze die mooi vinden,
maar je kunt ook zeggen: zij lezen poëzie vanwege de therapeutische werking.
Zij dichtte ‘om in evenwicht te blijven’ zoals ze zelf zei.

Er ligt veel leed ten grondslag aan haar gedichten,
maar haar kunst is gelegen in scherpe, verrassende, lichte formuleringen.

Het werk van Elisabeth Eybers werd met verschillende prijzen beloond,
als laatste en belangrijkste prijs ontving zij in 1991 de P.C. Hooftprijs.

Na het verschijnen van haar ‘Versamelde Gedigte’, 600 verzen in totaal,
verschenen er nog eens 250 in zes bundels.
Tot haar 90e, twee jaar voor haar dood, is zij blijven dichten.

Agenda