Goede Vrijdag o.l.v. ds. K.J.G. Slettenaar

Goede Vrijdag o.l.v. ds. K.J.G. Slettenaar
Datum
14 april 2017
Tijd
19:30 - 20:30 uur
Locatie
Hengelo

Goede Vrijdag met medewerking van het Borns Kleinkoor

Dit Borns Kleinkoor zingt ‘Die sieben Worte Jesu am Kreuz’ van César Franck.
Dit muzikale gedeelte wordt omlijst met een liturgisch moment zoals dat bij de Goede Vrijdag past.

Ds. Kirsten Slettenaar

In deze dienst gaat mw. ds. K.J.G. Slettenaar voor.

Orde van dienst 14 april 2017 Goede vrijdag

Agenda