‘Ver weg en dichtbij’

‘Ver weg en dichtbij’
Datum 10 november 2021
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Hengelo
Entree
€ 5,- leden/vrienden; € 10,- gasten

Spreker: Egbert van Houwelingen

Data: 27 oktober, 10 en 24 november 2021

Opgave: iriskraak@gmail.com

Drie bijeenkomsten over de Profeten van het Oude Testament en over de Theofanie,
dat wil zeggen de verschijningen van God.
Over Elia die ten hemel vaart en over de Merkabah, de troonwagen.
Over het visioen van Jesaja en over Ezechiël, profeet in ballingschap.

Uitgangspunt is het idee van de dichter Rilke, dat kunst (en bijbel en theologie hebben daarmee veel gemeen) ons in het zichtbare iets laat zien van wat onzichtbaar is.

Bronnen zijn o.a. de Mythologie van het Oude Midden Oosten, de Joodse mystieke traditie, de geschriften van Qumran en het boek Henoch zowel als moderne Bijbelwetenschap.
Maar ook een filosoof als Henry Corbin die de Imaginatie (de verbeelding, wat iets anders is dan fantasie) ziet als bron van openbaring.

Egbert van Houwelingen is freelance predikant, die in diverse kerken in de omgeving voorgaat.
Hij weet zijn eigen innerlijke zoektocht als mens te verbinden met de inhoud van de verschillende bijbelboeken.
Daardoor worden de bijbelverhalen levend en krijgen ze zeggingskracht voor het leven van vandaag.

Agenda