De wereld van de centsprent

Hengelo

Christine Sinninghe Damsté toont en vertelt over de wereld van de centsprent. Door middel van deze ambachtelijk vervaardigde prenten, meestal houtsneden, kon men voor één of enkele centen in woord en beeld kennis nemen van belangrijke gebeurtenissen. Centsprenten, ook bekend als volks- en kinderprenten, waren bestemd voor een brede doelgroep. In de loop der tijd.. Lees verder

Cursus ‘Stilte in Poëzie ‘

Hengelo

 Poëzie en Stilte Deze bijeenkomst gaat in het bijzonder over de poëzie. Het thema Stilte en de verbinding ervan met dichterlijke taal liggen me na aan het hart. In de lezing zal ik allerlei stilte-gedichten bespreken. Zie tevens mijn artikel op pagina 12 van Kwadrant I 2017. Johan Goud is emeritus hoogleraar theologie en emeritus.. Lees verder

‘Stilte in de muziek’

Hengelo

Muziek is georganiseerd geluid … en stilte. De puntjes geven aan: let op er komt nog iets bij, iets belangrijks. Het is een moment van rust in een compositie en het wordt gebruikt om de zeggingskracht van een woord of een toon te versterken. In een compositie kan een moment voorkomen dat iedereen even stil.. Lees verder

‘Stilte in jezelf’

Hengelo

Stilte, thema in april en mei Er zijn veel verschillende soorten stilte. De ene stilte is de andere niet. Een stilte kan vol zijn, geladen, passend. De stilte tussen woorden, stilte in de muziek, in een klooster, in je ziel, in de natuur, in een museum kunnen daar voorbeelden van zijn. Een stilte kan ook.. Lees verder