26 februari 2020

Na carnaval #veertigdagentijd

Geschreven door At Ipenburg

Met carnaval is er dagen lang alle denkbare vrolijkheid en gekheid. De dag erna is het Aswoensdag. Dan tekent de priester in de katholieke kerk op het voorhoofd van de aanwezigen een askruisje, waarbij hij tegen je zegt: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ Tegenwoordig zegt men vaak ook: ‘Bekeert u en geloof in het Evangelie.’ Dat is de oproep van Jezus. De boodschap van Jezus na zijn terugkeer in de samenleving uit de wildernis is: ‘Het Rijk van God is nabij. Bekeer je en geloof in de blijde boodschap, geloof in het evangelie.’

Dat evangelie is dat God zich naar ons heeft toegekeerd. Dat hij onder ons wil wonen. Dat is de revolutie, het geloof dat het Rijk van God komt en er al is.  Je kijkt om je heen. Wat zie je? Er is nog overal angst en haat, oorlogen, onbeschrijfelijke wreedheden, egoïsme, hebzucht in de wereld, tenminste volgens de moderne massamedia. Maar misschien kijken we niet goed.

Toneelstuk zonder repetities

De  bekende Poolse dichteres en Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska beschreef in het gedicht ‘Leven in een handomdraai’ op poëtische wijze de contradicties van het menselijk bestaan. Ze vergelijkt het leven met een toneelstuk, maar wel een heel apart toneelstuk. De opvoering is zonder repetities. Je persoonlijke veiligheid is niet gegarandeerd. Je weet eigenlijk ook niet welke rol je speelt, maar het is wel jouw rol. Je weet niet waar het stuk over gaat. Je improviseert en je struikelt bij elke stap. Alle handelingen rijgen zich aaneen en worden zo je leven. Je kunt de woorden en handelingen die je deed niet meer terugnemen. Je kunt het ook niet overdoen.

Het gaat om ons gewone leven. Daar wordt de strijd geleverd. Hoe we onze kinderen opvoeden. De waarden die we hen meegeven. Hoe we ons werk doen en hoe we met onze collega’s omgaan. Hoeveel moed we hebben om iets wat onrechtvaardig is ook zo te benoemen. Hoeveel Zivil Courage we hebben. Dat is de moed van de gewone man of vrouw om zich tegen onrecht uit te spreken ondanks de eventuele negatieve gevolgen voor jezelf.

Geloven in het Evangelie van Jezus

Laten we zo deze veertigdagentijd zo ingaan. Met aandacht en opmerkzaamheid. Met oog voor de nood van anderen. Laten we geloven in het Evangelie van Jezus, in de komst van het Koninkrijk van God, waar ieder mens, onafhankelijk van wie of wat hij of zij is of doet, gezien wordt als een kind van God. Dat is het evangelie, begonnen met Jezus Christus in Kafarnaum 2000 jaar geleden. Dat uit te dragen in woord en daad is de grote opdracht van ons leven.

 

Over At Ipenburg

At Ipenburg

At Ipenburg is remonstrants predikant in Maastricht

Gerelateerd