5 november 2021

Groningen – vacature predikant 0,7 fte 

Geschreven door Redactie

In het hart van Stad, met Noorderlingen en (internationale) studentenactiviteit, bevindt zich onze Remonstrantse kerk. Gebouwd in eclectische stijl in 1882 biedt het prachtige gebouw sindsdien onderdak aan onze hechte gemeente. Toen het kerkgebouw in 2004 is overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken is het doel van de plek in een breder perspectief geplaatst: nu niet alleen meer een plaats van vieringen, maar ook van lezingen, concerten en exposities. Kortom, een plek waar mensen samen komen. Onze 150 leden komen vanuit Stad en Ommeland, Zuidoost-Friesland en Drenthe naar deze centrale plek, waar we nu op zoek zijn naar een nieuwe Predikant,  in totaal 0,7 fte (inclusief 0,1 fte t.b.v. het Studentenpastoraat).

Karakteristieken

Het huidige kerkgebouw is een metafoor voor het wezen van onze Groninger gemeente (RGG). Het vertrouwde/traditionele beeld van een kerk aan de buitenzijde, de binnenkant vernieuwend meegegaan in zijn tijd en open voor de maatschappij. Het pastoraat vervult in onze gemeente een belangrijke rol, omzien naar elkaar is belangrijk voor ons. We zoeken inspiratie in het samenkomen in traditionele zondagsvieringen, maar geven ook vorm aan vrije diensten, muziek en de “Preek van de leek”. In kringen en gespreksgroepen gaan we met elkaar in discussie over de beleving van ons geloof en de verantwoordelijkheid die dit van ons vraagt. Durven en willen reflecteren op de maatschappij, onze gemeente en onze eigen persoonlijkheden met al hun verschillende (kerkelijke) achtergronden is het vertrekpunt voor mooie gesprekken. Vernieuwen, een andere benadering (durven) zoeken zit in het DNA van de Remonstranten en is ook onze vurige wens. Hierbij zijn tolerantie, aansluiting bij de actualiteit en vrijzinnigheid belangrijke kernwaarden voor ons met daarin steeds de prangende vraag: hoe verhoudt zich ons geloof hiertoe?

Heden en toekomst

Voor de kinderen is er de zondagschool, voor de muziek onze cantorij en onze eigen organist. Er zijn gemeentemaaltijden en we gaan met elkaar op reis: samenbindende activiteiten voor wie dat wil. Daarnaast worden diepgaande individuele theologische gesprekken gewaardeerd. In samenwerking met de Doopsgezinde en Lutherse Gemeenten geven we vorm aan zomerdiensten en buitenkerkelijke activiteiten. We zien het als een uitdaging om generaties met elkaar te blijven verbinden en dat jonge mensen daarin een eigen plek hebben. De betrokkenheid van de predikant bij het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) vinden we dan ook belangrijk. Naast het voorgaan bij studentendiensten, wordt een luisterend oor geboden en houdt het ons betrokken bij de leefwereld van jongeren. Dankzij de coronacrisis hebben we een digitaal bereik opgezet. Een vorm van elkaar ontmoeten die we wellicht niet meer los moeten laten, omdat het de kans biedt om meer mensen, ook buiten de kerk te bereiken.

Belangstelling

Bent u vrijzinnig Protestants predikant of proponent en draagt u de Remonstranten een warm hart toe? Wilt u zich voor langere tijd binden aan onze gemeente en voelt u zich aangesproken door het profiel van onze gemeente? Dan nodigen we u van harte uit om uw belangstelling kenbaar te maken. Een kerkordelijk gesprek is onderdeel van de procedure.

We horen graag voor maandag 29 november 2021 wat u aanspreekt in ons profiel. Wij kijken uit naar uw brief waarin u laat zien hoe u denkt bij te kunnen dragen aan onze gemeente en beleidsplan. Stuur uw brief naar mevrouw M. Wouda, secretaris van de Beroepingscommissie: mahwouda@hotmail.com. Heeft u vragen, neem dan contact op met mevrouw J. Stapert, voorzitter van de Beroepingscommissie: jellystapert@gmail.com of 06-22462023 na 18.00 uur. Meer over onze gemeente vindt u op https://groningen.remonstranten.nl

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd