23 september 2021

‘We moeten het over de grenzen van onze vrijheid hebben’

Geschreven door Michel Peters
Remonstranten Foto: petrus.protestantsekerk.nl ‘We moeten het over de grenzen van onze vrijheid hebben’

Jaap Smit is hoofdspreker bij de remonstrantse Tolerantielezing op 30 september vanaf 20.00 uur. Hij is Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en opgeleid als theoloog. En dat is te merken in de lezing die hij voor ons gaat geven. ‘Groot denken over moraal is nodig’

Vrijblijvendheid

Tolerantie in ons land is verworden tot een gevoel van ‘Ik ben o.k., jij bent o.k.’, zegt Smit. Ik heb mijn waarden, jij hebt jouw waarden. Laten we elkaar niet lastig vallen. Maar dat is geen tolerantie, dat is vrijblijvende onverschilligheid waarmee we het gesprek uit de weg gaan. Tegelijkertijd zijn we moralistischer dan ooit, we wijzen met de vinger naar elkaar zonder dat er een gemeenschappelijke grond nog bestaat om elkaar tot de orde te roepen.

We moeten het over de grenzen van onze vrijheid en tolerantie hebben, meent Smit. Maar dat gesprek durven we niet aan te gaan. Vrijheid en tolerantie zijn geen absolute waarden, er bestaat geen vrijheid zonder grenzen en geen tolerantie zonder identiteit. Voor hem is de christelijke identiteit het fundament van de samenleving, maar natuurlijk is hij bereid die christelijke waarden en normen te relativeren. Laten we dat gesprek maar voeren.

Verdwalen in de vrijheid

Hij is in deze gedachten geïnspireerd door de filosoof Adorno, die schrijft – in parafrase – dat wij mensen God met de VUT hebben gestuurd, maar dat de verlichte mens verdwaalt in de onmetelijke vrijheid die daardoor is ontstaan. Wij hebben andere ideologieën geschapen, bijvoorbeeld een onbegrensd kapitalisme, waarin wij als vreemden langs elkaar heen lopen.

Kortom een lezing over de taal van de ruimte en de taal van de grens. Dat belooft wat!

Doe ook mee!

Kom ook naar het Catharijneconvent in Utrecht om zijn lezing te horen of luister en praat mee vanuit je huiskamer via de livestream die wij uitzenden. Geef je nu op.

 

Over Michel Peters

Michel Peters

Michel Peters (1962) werkt als projectmedewerker bij de Remonstranten. Hij studeerde Nederlands en werkte voorheen als senior beleidsmedewerker bij de mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax.

Gerelateerd