24 januari 2020

Zinzoekers kunnen vanaf nu terecht bij Zielzin in Nijmegen

Geschreven door Redactie
Remonstranten Foto: Martin Brigden Zinzoekers kunnen vanaf nu terecht bij Zielzin in Nijmegen

Peter Nissen gaat met zinzoekers op pad. De doopsgezinde – remonstrantse gemeente in Nijmegen, een vrijzinnig-protestantse geloofsgemeenschap start namelijk een nieuw project: ‘ZielZin. Een plek voor dromen en dwarse gedachten.’ Met dit project wil zij mensen van dienst zijn die binnen of buiten de kerk op zoek zijn naar zingeving, verdieping en verbinding. De theoloog Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wordt voor anderhalve dag per week als predikant aangesteld om het project te coördineren. Op zondag 26 januari wordt hij in een kerkdienst om 10.30 uur welkom geheten.

Naar buiten gericht

‘Ik wil naar buiten gericht zijn’, zegt Peter Nissen. ‘Buiten de kerk lopen heel veel mensen rond die bezig zijn met zingevingsvragen. Met hen wil ik verbinding zoeken. In toegankelijke en verstaanbare taal, ver weg dus van het kerkelijke jargon. Samen gaan we aan de slag met de vragen die er bij hen leven, zonder dat ik nu meteen pasklare antwoorden heb. Het uithangbord van dit initiatief, remonstrant en doopsgezind, is van ondergeschikt belang, maar als dat ter sprake komt zal ik wel aangeven wat mij geraakt heeft in de (vrijzinnig) christelijke traditie. Op een open wijze wil ik de bijbel benaderen, maar ook verkennen welke inspiratie we kunnen putten uit boeken, films en muziek bijvoorbeeld.’

In het project ‘ZielZin’ worden korte cursussen aangeboden, lezingen, meditatieve vieringen, lunchbijeenkomsten en activiteiten rond beeldende kunst, poëzie en film. In het voorjaar van 2020 zijn er bijvoorbeeld cursussen over ‘dwarse denkers’ in de geschiedenis van het christendom Dat begint op 25 januari in de ochtend met een bijeenkomst over de Britse monnik Pelagius. Daarna op 15 februari komt Meister Eckhart aan de orde en op 14 maart Girordiano Bruno, die in 1600 in Rome op de brandstapel eindigde. Op drie andere zaterdagochtenden (25 april, 23 mei en 20 juni) gaat het over het Thomasevangelie, een vroegchristelijke tekst die niet in de bijbel is terecht gekomen. Ook zijn er ontmoetingen en gesprekken met mensen die iets vertellen over hun eigen inspiratie, bijvoorbeeld in het pelgrimeren naar Santiago de Compostela of in het maken van mooie dingen. Meer informatie is te vinden op de website www.dorenijmegen.nl.

Vrijzinnig

De theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen, die tien jaar geleden vanuit de rooms-katholieke kerk overstapte naar de vrijzinnige remonstranten, was de afgelopen vier-en-een-half jaar remonstrants predikant in Oosterbeek. Nu zet hij zijn werk als deeltijdpredikant voort in Nijmegen. Hij is ook al ruim een kwart eeuw verbonden aan de Radboud Universiteit. Namens de remonstranten heeft hij zitting in de Raad van Kerken in Nederland.

De intrededienst vindt plaats in het DoRe-kerkgebouw, Professor Regoutstraat 23 in Nijmegen, en begint om 10.30 uur. Iedereen is welkom. Meldt graag wel even uw komst bij secretaris@dorenijmegen.nl.

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd