Kerkdiensten

Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst in de Remonstrantse kerk, Woltersweg 11 te Hengelo.
Hartelijk welkom.

Via de Kerkomroep:
Via de kerkomroep kunt u al onze kerkdiensten beluisteren.
Klik kerkdienst beluisteren. Er is ook een app: ‘Kerkomroep’.

________________________________________________________________________________

Kerkdiensten komende maanden

November 2018

18 november: ds. Kirsten Slettenaar; RemDo-dienst

Orde van dienst 18 november 2018

25 november: ds. P.J.A. Nissen, Nijmegen; laatste zondag kerkelijk jaar

December 2018

02 december: ds. Kirsten Slettenaar; dienst met brood en wijn; 1ste Advent

09 december: ds. Alide Haarman, Hengelo; 2de Advent.

16 december: ds. Kirsten Slettenaar; 3de Advent

23 december: mw. dr. I.L. Tan, Haarlem; 4de Advent

24 december, 19.30 uur: ds. Kirsten Slettenaar; Kerstavonddienst

25 december: ds. Kirsten Slettenaar; Kerstdienst

30 december: dhr. J. Berkvens (p.i.o.), Amsterdam

________________________________________________________________________________

Kerkdiensten afgelopen 3 maanden

Oktober 2018

11 november: dhr. Overdiep, Bussum

Orde van dienst 11 november 2018

04 november: ds. Kirsten Slettenaar; Gedachteniszondag

Orde van dienst 4 november 2018: Gedachtenis

Overdenking 4 november 2018; Gedachteniszondag; Jacobsladder

Gedicht Bonhoeffer

04 november: ds. Kirsten Slettenaar; Gedachteniszondag

Orde van dienst 4 november 2018: Gedachtenis

Overdenking 4 november 2018; Gedachteniszondag; Jacobsladder

Gedicht Bonhoeffer

28 oktober: ds. Kirsten Slettenaar

Orde van dienst 28 oktober 2018: Bartimeüs

Overdenking 28 oktober 2018

14 oktober: ds. Kirsten Slettenaar

Orde van dienst 14 okt 2018

Overdenking 14 okt 2018 onthechting

21 oktober: dhr. Helmich de Vries, Nijverdal, DoRem-dienst

07 oktober: dr. K.J. Holtzapffel, Rotterdam

Orde van dienst 07 oktober 2018

30 september: ds. F. Knoppers, Apeldoorn

Orde van dienst 30 september 2018

23 september: ds. Kirsten Slettenaar

Orde van dienst 23 september 2081  Eerste zondag van de herfst.

Overdenking 23 sep 18 1e zo herfst

16 september: dr. T.R. Barnard, Barendrecht

Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeenten Twente

Orde van dienst 16 september 2018

09 september: ds. Kirsten Slettenaar

Startzondag op erve Kraegsenberg in Losser
Adres: Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser.

Ontvangst met koffie / thee vanaf 10.30 uur.
aanvang dienst 11.00 uur.

Ieder gaat op eigen gelegenheid naar Losser.

02 september: Dhr. J. van der Horst, predikant in opleiding

Orde van dienst 02 september 2018

26 augustus: Mw. ds. I.L. Tan, Haarlem

Orde van dienst 26 augustus 2018

Dominee Leng Tan studeerde theologie in Utrecht en
volgde de opleiding tot predikant aan het Remonstrants Seminarium te Leiden.
Als gastpredikant ging zij reeds eerder voor in de gemeente Twente.

19 augustus: Mw. ds. C. Borgers, Delden DoRem-dienst

Orde van dienst 19 augustus 2018 DoRem

Carla Borgers is voorganger/predikant van de Doopsgezinde gemeenten in Twente.
Zij begon haar werk als voorganger in Friesland en is sinds eind 2009 voorganger in de Twentse gemeenten.
Onlangs volgde zij de opleiding ‘Peace, Trauma and Religion ‘,
een masterstudie aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.
Zij gaat met regelmaat voor in de gezamenlijke diensten met de Remonstranten.

12 augustus: ds. Henk van den Berg uit Lochem

Orde van dienst 12 aug 2018

Henk van den Berg is predikant van de Remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen,
vrijgevestigd geestelijk verzorger en begeleider van franciscaanse stilte retraites.
In Twente was hij enige jaren vaste predikant van de Remonstrantse gemeente.

05 augustus: Dhr. J. Berkvens uit Amsterdam, predikant in opleiding

Orde van dienst 05 augustus 2018

Jan Berkvens, internationaal educatie specialist,
is predikant in opleiding bij de Remonstranten.
Hij is de zoon van de vorig jaar overleden Remonstrants predikante, Christiane Berkvens-Stevelinck.

29 juli: dr. Johan Goud uit Den Haag

Orde van dienst 29 juli 2018

Johan Goud is remonstrants theoloog en emeritus-predikant.
In 2015 nam hij afscheid als hoogleraar te Utrecht.
In Twente was hij enige tijd interim-predikant. Hij blijft werkzaam op het terrein van godsdienst, literatuur en filosofie.

22 juli: Mw. ds. Verhage-Krikke uit Zwolle

Orde van dienst 22 juli 2018

Etje Verhagen woont in Zwolle en
werkt als psycholoog en algemeen geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg.
Het Remonstrants Seminarium verleende haar een preekconsent en
sindsdien gaat zij in toenemende mate voor in zondagse diensten.

15 juli:  Mw. ds. S. Zeeland-van Cassel uit Houten

Sandra van Zeeland-van Cassel studeerde aan het Remonstrants Seminarie en
heeft stage gelopen in de Johanneskerk in Amersfoort.
Eerder studeerde zij in Utrecht aan de Universiteit voor Humanistiek .
Zij werkt als trainer/coach en maakt deel uit van de redactie van AdRem.

08 juli: ds. Greteke de Vries.

Orde van dienst 08 juli 2018

Dominee de Vries (Bussum) is naast predikant ook geestelijk coach.
Nu is zij wijkpredikant in de Muiderkerkgemeente in Amsterdam;
zij was ook Remonstrants predikant in Twente in de jaren 1998-2003.

01 juli: ds. Kirsten Slettenaar

thema: Job (deel 2)

Orde van dienst 1 juli 2018; Job deel 2

Overdenking, 1 juli 2018 Job deel 2