Wie wij zijn

De Remonstrantse Gemeente Twente

is een open geloofsgemeenschap van 150 mensen
die zich aangesproken voelen door een geest van openheid, vrijmoedigheid en verdraagzaamheid.
Wij zijn één van de 47 remonstrantse gemeenten van een kerkgenootschap van 6000 leden en vrienden.

Wij vinden in de gemeente de ruimte voor de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit en
delen er onze ervaringen met anderen.
Er is ruimte voor ieder die, met behoud van zijn of haar eigenheid en
respect voor die van de ander, op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven.

Wij bespreken er vragen van geloof en samenleving.
Pasklare antwoorden hebben wij niet.
Wij hechten groot belang aan het omzien naar elkaar en naar de wereld daarbuiten.
Het leven van Jezus en de Bijbelse verhalen vormen een krachtig inspiratiebron.
Er is een beginselverklaring en een niet bindende geloofsbelijdenis.

Wij nodigen iedereen graag uit mee te doen aan onze kerkdienstenlezingen, cursussen en andere activiteiten.
In onze agenda ziet u de data.

Van harte welkom!