Home
foto: Herfst Twickeltuin; © Johanna de Jong

Actueel

Geloven heeft veel te maken met herinneringen, denk ik. Israël, het volk van de Bijbel, leefde en leeft van herinneringen.

Lees verder

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde en schoonheid in de natuur om toevallig te kunnen zijn. Het verlangen naar God als verklaring achter de dingen is een diep menselijk verlangen.

Lees verder

In 'Dordt voor dummies' besteedt Trouw (Verdieping 9 november jl) aandacht aan de start van de Dordtse Synode in 1618. Het artikel doet geen recht aan wat er op het spel stond: het oordeel over een humaniserend christendom.

Lees verder