Wat wij bieden

De Remonstrantse Gemeente Twente biedt leden, vrienden en belangstellenden
een keur aan lezingen, cursussen, eettafels, gespreks- en leeskringen.

Iedere week is er een kerkdienst om 10.30 uur in ons kerkgebouw aan de Woltersweg 11 te Hengelo.

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor dopen, rouwen en trouwen.

Rondom de kerkdiensten

Dopen, Trouwen, Rouwen

Gesprekken en begeleiding

Gesprekskringen en leeskringen

Lezingen en Cursussen