Dopen, Trouwen, Rouwen

Dopen

Doopschaal-kln

Remonstranten kennen zowel de volwassenen- als de kinderdoop.
De doop wordt in de regel door de eigen predikant in een reguliere kerkdienst bediend.

Door de doop wordt de dopeling, zoals de traditionele formulering in ons kerkgenootschap luidt,
‘opgenomen in de Algemene Kerk van Christus’.
Remonstranten kennen met andere woorden geen doopleden.
De doop wordt in een aantal gesprekken met de predikant voorbereid.

Trouwen

De inzegening van een huwelijk vindt doorgaans in een aparte kerkdienst plaats.
In deze diensten waar een intensieve voorbereiding aan voorafgaat, is alle ruimte voor de inbreng van diegenen die hun levensverbintenis willen laten zegenen.
De Remonstrantse Broederschap was indertijd het eerste kerkgenootschap dat ook mensen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid van inzegening van hun levensverbintenis bood.

Rouwen

stenen-omdekerk1

Een rouwplechtigheid vereist een heel zorgvuldige voorbereiding, die noodzakelijkerwijze wel in een heel kort tijdsbestek moet plaatsvinden.
Een dergelijke plechtigheid kan in de kerk plaatsvinden.
Als dat gebeurt, kan zij de vorm hebben van een kerkdienst, maar noodzakelijk is dat niet.

De Remonstrantse Gemeente Twente tracht u, als u voor de opgave gesteld wordt zo’n plechtigheid vorm te geven, zo goed mogelijk bij te staan.
U kunt te allen tijd contact opnemen met de predikant van onze gemeente.