Voor wie

De Remonstrantse Gemeente Twente kent een uitgestrekt werkgebied binnen geheel Twente;
van Nijverdal tot Losser en van Oldenzaal tot Haaksbergen en is onderverdeeld in zogenaamde wijken.
De Remonstrantse gemeente heeft daarmee een sterk regionale functie.

Belangstellenden, met of zonder kerkelijke achtergrond, die met ons willen kennis maken,
zijn van harte welkom in het kerkgebouw te Hengelo,
bij de kerkdiensten, de kringen, een cursus of een jongerengroep.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? klik dan op Belangstellenden

Kortom: wij zijn er voor jong en oud.

De organisatie van de gemeente in kleine wijken vergemakkelijkt het contact tussen de leden onderling.
Elke wijk heeft een contactlid.
Dit contactlid bezorgt het maandblad Passant, heeft waar nodig extra aandacht voor ouderen en zieken en
maakt nieuwe leden en vrienden enigszins wegwijs in de gemeente.
Op gezette tijden organiseren een of meerdere wijken een bijeenkomst
waarin wijkleden en predikant elkaar beter kunnen leren kennen.
Het centrale contactlid  is Simone van Donselaar, tel. 053 – 432 07 36.