Wie wij zijn

De Remonstrantse Gemeente Twente

is een toegankelijke geloofsgemeenschap van 140 mensen
die zich verbonden voelen door een geest van ruimdenkendheid,
vrijheid en verdraagzaamheid.

Wij zijn één van de 47 remonstrantse gemeenten
van een kerkgenootschap van 5000 leden en vrienden.

Verhalen verbinden” is een centraal begrip voor remonstranten.
Verhalen uit de bijbel verbinden met levensverhalen van mensen nu,
met situaties uit de wereld om ons heen
en met inzichten uit theologie, filosofie, kunst en cultuur
geven bewustwording en verdieping aan ons eigen leven.
Zingevingsvragen krijgen stof tot nadenken,
de eigen spiritualiteit wordt bevraagd en geprikkeld tot nieuwe zoektochten,
en de ziel vindt nieuwe inspiratiebronnen.

Om verhalen te kunnen verbinden en zo tot verdieping te kunnen komen
zijn er de kerkdiensten.
Daarnaast zijn er ook allerlei andere vormen
waarin het delen van kennis en ervaringen centraal staan.
Het koffiedrinken na een kerkdienst is daar een voorbeeld van,
net als het aanbod van de programmacommissie,
de vrouwenkringen en de leesgroepen.

Er is in onze gemeente ruimte voor ieder die op zoek wil gaan
naar een actuele manier van geloven die bij hem of haar past.
Ons uitgangspunt van vrijheid en verdraagzaamheid
geeft in deze zoektocht ruimte aan ieders eigenheid vanuit respect voor elkaar.

Pasklare antwoorden hebben we niet.
Wel is er een
beginselverklaring, zeg maar een vertrekpunt in de zoektocht die geloven is.
En er is een
geloofsbelijdenis die kan helpen richting te geven in denken en geloven.

Wij nodigen iedereen graag uit mee te doen aan onze kerkdienstenlezingen, cursussen en andere activiteiten.
In onze agenda ziet u de data.


Van harte welkom!