Rondom de kerkdiensten

Iedere zondag is er een kerkdienst.
Het is een uur van bezinning, om na te denken en stil te zijn,
maar ook om te zingen en naar muziek te luisteren.

Aan de hand van levensthema’s worden verhalen uit de bijbel verbonden
met levensverhalen van mensen nu.
Verkenningen binnen de samenleving, filosofie, kunst, geschiedenis, enz.
dragen verder bij aan deze bezinning.
Door het verbinden van verschillende invalshoeken ontstaat bewustwording en
verdieping in het eigen levensverhaal.

Gemiddeld wordt een kerkdienst door zo’n 30 tot 40 mensen bezocht.
Na afloop is er altijd gelegenheid om koffie en thee te drinken,
en met anderen te praten.
Veel mensen maken daar gebruik van.

De kerkdiensten zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder kerkelijke achtergrond.
Ze beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur.
Een min of meer vaste volgorde (de liturgie) dient als leidraad.
Elke kerkdienst is te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl

Nadere bijzonderheden over komende en afgelopen kerkdiensten,
zoals wie er voorgaat of hoe u ze via internet kunt bijwonen of terugluisteren,
vindt u in de rubriek
 Kerkdiensten.

Aanspreekpunten voor verschillende aspecten rondom een dienst, vindt u hieronder.

Liturgiecommissie:

Nel Korstanje tel: 074-242 17 93

Organisten:

Vierdag-orgel

Paul Kuiper, tel: 074-243 98 26
Dennis Vallenduuk, tel: 06-516 209 16

Cantorij
Cantorij

De cantorij repeteert per project.

Bloemen uit de dienst:

Mail naar Greetje Knol, knolflorijn@kpnmail.nl