Rondom de kerkdiensten

In principe zijn er alleen kerkdiensten wanneer de coronamaatregelen daar voldoende ruimte voor bieden.
Anders is er ongeveer eens per maand een online kerkdienst met de eigen predikant.

Tot aan de uitbraak van Covid-19 was het volgende gebruikelijk:

Iedere zondag is er een kerkdienst.
Het is een uur van bezinning, om na te denken en stil te zijn,
maar ook om te zingen en naar muziek te luisteren.

Aan de hand van levensthema’s worden verhalen uit de bijbel verbonden
met levensverhalen van mensen nu.
Verkenningen binnen de samenleving, filosofie, kunst, geschiedenis, enz.
dragen verder bij aan deze bezinning.
Door het verbinden van verschillende invalshoeken ontstaat bewustwording en
verdieping in het eigen levensverhaal.

Gemiddeld wordt een kerkdienst door zo’n 30 tot 40 mensen bezocht.
Na afloop is er altijd gelegenheid om koffie en thee te drinken,
met anderen te praten of in boeken te snuffelen.
Veel mensen maken daar gebruik van.

De kerkdiensten zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder kerkelijke achtergrond.
Ze beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uur.
Een min of meer vaste volgorde (de liturgie) dient als leidraad.
Elke kerkdienst is te beluisteren via
www.kerkomroep.nl

Nadere bijzonderheden over komende en afgelopen kerkdiensten,
zoals wie er voorgaat of hoe u ze via internet kunt bijwonen of terugluisteren,
vindt u in de rubriek
 Kerkdiensten.

Aanspreekpunten voor verschillende aspecten rondom een dienst, vindt u hieronder.

Liturgiecommissie:

Nel Korstanje tel: 074-242 17 93

Organisten:

Vierdag-orgel

Paul Kuiper, tel: 074-243 98 26
Dennis Vallenduuk, tel: 06-516 209 16

Cantorij
Cantorij

De cantorij repeteert op dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur
onder leiding van Shaya van den Berg.
Zij heeft klassieke zang en schoolmuziek gestudeerd en
is dus zangeres, zangpedagoog, koorleidster en muziekdocent.
Als hobby speelt zij cello in het Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia.

Boekentafel:

Boekentafel

De boekentafel is opgeschort tot alle coronamaatregelen voorbij zijn.

Bloemen uit de dienst:

Trijnie Lotgerink Bruinenberg, tel: 053-478 72 71