Lezingen / Cursussen

De Remonstrantse Gemeente Twente organiseert
tal van activiteiten op het gebied van filosofie, religie, cultuur en maatschappij.

Dit najaar bieden we een gemengd programma.
Er is een vervolg cursus  ‘Van Hadewijch tot Hillesum’ door Anette van Dijk,
er zijn lezingen met het thema: ‘Geloof en perspectief op het sacrale’,
en een lezing door Sigrid Coenradi over ‘Contrastervaringen en kwetsbaarheid’.

In deze Kalender ziet u alle data, onderwerpen, sprekers en iets over het onderwerp.

Zie voor de programma’s en data de Agenda en / of Passant en Kwadrant op deze website.

Contactpersoon is Iris Kraak.
U kunt via onderstaand formulier contact met haar opnemen.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht