Kringen

Kring rondom 40

Deze kring is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden in de leeftijd van 35‐50 en komt eenmaal per maand bijeen ten huize van Ada Douwes Dekker, Dolf Nijhoffstraat 10, Hengelo.
Er is plaats voor nieuwe leden.
Inlichtingen bij Ada Douwes Dekker, tel. 074 – 250 36 88

Vrouwenkring Enschede

Deze kring is in 2011 gestart en komt elke tweede woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur bijeen.
Telkens bedenken twee leden een middagprogramma dat bestaat uit het bespreken van bijvoorbeeld een interessant artikel.

Inlichtingen bij Simone van Donselaar, tel. 053 – 432 07 36

Jongste Vrouwenkring

De kring is niet plaatsgebonden. Ze komt maandelijks bijeen, steeds op een ander dagdeel.
In onderling overleg worden onderwerpen besproken en activiteiten ondernomen.

Inlichtingen bij Anneke Huising, tel. 053 – 450 06 28.

Leeskringen

Er zijn 3 leeskringen, de leeskringen 1, 3 en de leeskring 2000.
De deelnemers  kiezen periodiek gezamenlijk een boek dat ze lezen en daarna met elkaar bespreken. Om de beurt is hierbij een lid van een kring gastheer/vrouw.
De onderwerpen waarover de boeken gaan, kunnen zeer verschillen, maar zijn meestal van levensbeschouwelijke aard.
De kringen 1 en 3 komen 4 à 5 keer per jaar bij elkaar. Kring 2000 is losser van samenstelling en komt maandelijks bijeen.

Voor alle leeskringen is Onno Bordes contactpersoon, tel. 074 – 376 66 60.