Eten en praten met … over geloofsbeleving

Eten en praten met … over geloofsbeleving
Datum 13 februari 2019
Tijd 17:00 - 19:00 uur
Locatie Hengelo
Entree
vrije bijdrage

Bijeenkomst 2: Hiernamaals

Begeleiding:      Kirsten Slettenaar en Iris Kraak

Aan de hand van afbeeldingen uit de kunst
wordt er een inleiding gehouden over het hiernamaals.

Ook het boek ‘Atlas van het hiernamaals’ wordt gebruikt.

In kleine groepjes praten we hier verder over.
Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn:
Geloven we in een hiernamaals en waarom wel of niet,
hoe zou het er uit kunnen zien,
wat zegt ons beeld van het hiernámaals over ons hiernúmaals.

(de andere bijeenkomsten zijn: Godsbeelden, Rituelen)

Bijdrage:  € 5,- als bijdrage voor de maaltijd.

Graag opgeven vóór maandag 11 februari, bij Iris Kraak of
via onderstaand formulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

 

Agenda