Leeskring ‘Aan de andere kant van de muur’

Leeskring ‘Aan de andere kant van de muur’
Datum 12 maart
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Hengelo

Er loopt een muur dwars door Palestina. Zij scheidt families, buren en vrienden van elkaar. De vrijheid van hen – de Palestijnen – die aan de ‘andere kant’ leven, wordt ernstig ingeperkt. Zij worden behandeld als tweederangsburgers. Dit gebeurt in hun eigen land, want ver voor de stichting van de staat Israël en ver voor het Bijbelse Israël woonden hier al vele generaties Palestijnse families.

Wat betekenen geloof, hoop en liefde als je leeft achter een muur, waar het dagelijks bestaan beheerst wordt door checkpoints, pasjes en nederzettingen? Waar vind je de moed en kracht om te blijven hopen op een menswaardig bestaan en een samenleven in vrede? Munther Isaac doet in zijn boek ‘De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief’ verslag van de zoektocht van hem en Palestijnse christenen naar antwoorden. Hij nodigt de lezer uit om in hun schoenen te gaan staan, omdat – zo zegt hij – onze wegen nauw met elkaar verweven zijn.

Munther Isaac is Palestijns-christelijk theoloog en Luthers predikant van de Geboortekerk in Bethlehem. Hij schrijft indringend en persoonlijk over zijn leven in bezet gebied, dat hij verbindt met geloof en theologie. Hij stelt kritische vragen over de Bijbelse verantwoording van de staat Israël, maar biedt ook een ander perspectief. Hij houdt een pleidooi voor het verwerkelijken van het Bijbels visioen, dat het land voor iedereen is. Het is vooral een boek van de hoop.

In de leeskring laten we ons inspireren door het gedachtegoed van Munther Isaac en verbinden dat met de actualiteit van de wereld waarin we leven.

De leeskring is een initiatief van Doopsgezinden en Remonstranten. Iedereen met belangstelling voor verdieping van het onderwerp en een goed gesprek is van harte uitgenodigd.

De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagmiddagen: 17 oktober, 14 november, 16 januari, 13 februari, 12 maart.

Tijdstip: 14.00 uur – 16.00 uur.

Locatie: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo.

Het boek ‘De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief’ is te koop in de boekhandel en via internet; Uitgeverij Van Warven, ISBN 978 94 93288 31 7

Voor meer informatie en aanmelding (a.u.b. voor 11 oktober) kunt u contact opnemen met

Els du Rieu, elsdurieu@gmail.com, 06 5703 1890

Jolanda Valk, jolandavalk7@gmail.com, 06 1068 7346

Agenda