Landelijke Beraadsdag 2016

logo gidsen en goeroes

 

Goeroes zijn een beetje verdacht. Wij denken toch zelf na en nemen onze eigen beslissingen? Maar gidsen? Hebben wij niet allemaal voorbeeldfiguren die ons geïnspireerd hebben? Is onze maatschappij niet gebouwd op de overdracht van kennis en wijsheid door de eeuwen heen? Over die spanning tussen voorbeeldfiguren en valse profeten gaat de Beraadsdag met het thema ‘Gidsen en goeroes’.

De dag wordt gehouden op 12 maart 2016 in Amsterdam Vrijburg. In lezingen en workshops komen op die dag filosofen, bijbelse gidsen, spirituele leermeesters, wereldverbeteraars en popidolen voorbij. En valse profeten natuurlijk. We ontvangen in de ochtend als hoofdspreker een speciale gast uit Parijs: de joods-Franse rabbijn en filosoof Marc – Alain Ouaknin. Natuurlijk zorgen wij voor een goede vertaling uit het Frans.

Is Marc-Alain Ouaknin de Klaas Hendrikse van Frankrijk?

Ouaknin

Marc-Alain Ouaknin is rabbijn, filosoof, psychotherapeut en kinderboekenschrijver. Hij is directeur van het Centre De Recherches Et D’études Juives in Parijs en is gepromoveerd in de filosofie (Levinas). Ouaknin is een ‘free spirit’ die niet in het hokje liberaal of orthodox is te vangen.

Misschien kunnen we wel spreken van de joodse Klaas Hendrikse van Frankrijk. Beiden geven ze een vrije invulling aan het woord ‘God’. Bij Ouaknin is God een vraag, of liever gezegd: de vrijheid om vragen te stellen. Bij Hendrikse bestaat God niet, maar gebeurt hij tussen mensen.

Ouaknin lijkt naadloos aan te sluiten bij de ‘Mijn God’- postercampagne van de Remonstranten. Lees maar wat hij schrijft: ‘Het joodse gebed kent een interessante tekst: God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Waarom zeggen we niet God van Abraham, Isaak en Jakob, in plaats van ‘God van’ drie keer te herhalen? Het gaat toch om dezelfde God? Helemaal niet! Abraham ervaart God anders dan Isaak of Jakob. Al gaat het om dezelfde God en om dezelfde waarden, iedere ervaring is totaal anders. Deze God – in – meervoud geeft een levende God […]; en hij geeft iedereen de vrijheid om zijn eigen contact met het goddelijke te ervaren.’

Vragen stellen moet, is zijn levensmotto, de onbevangen verwondering is dat wat van de mens een vrij wezen maakt. Een unieke waarheid is er niet, wel zijn er perspectieven en alternatieve interpretaties waar hij steeds naar op zoek is. Vaste interpretaties van (bijbel) teksten bestaan dan ook niet. Weg met alle dogma’s! Die zijn de dood in de pot. ‘Ik stel me niet de vraag wat de tekst zegt, maar wat hij mij zegt’, aldus Ouaknin. En bang is hij ook niet als hij stelt: ‘Liever een heilig boek verbranden, dan de vrijheid van de lezer muilkorven’.

Remonstrants predikant Christiane Berkvens noemt hem ‘haar joodse gids van deze tijd’. Zij schreef een boek over zijn denken dat in september van dit jaar verscheen. Hebben we zo’n vrijzinnige gids niet nodig in deze tijd van religieus extremisme?

Opgeven

Deelname aan de Beraadsdag kost 20 euro. U kunt u nu al opgeven, bij voorkeur via de landelijke website.
Opgeven kan ook via de mail info@remonstranten.org of bel 030-2316970.