19 december 2016

Een kerstinspiratie en wens voor 2017

Geschreven door Eric Cossee
Inspiratie © Juke Hudig - Lichtgevleugeld Een kerstinspiratie en wens voor 2017

Tegen het donkere blauw van de Kerstnacht tekent
de lichtgevleugelde engel zich af.

Hij brengt de boodschap van de geboorte van Christus.
Eerder getuigde Johannes van hem als ‘het ware licht,
dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’
(Johannes 1:9). Met de geboorte van Jezus
is de herkenning van dat licht binnen ieders bereik gekomen.
Hij laat ons zien, dat het innerlijke licht
waarvan mensen de eeuwen door hebben getuigd,
een ervaarbare realiteit is juist te midden van barre omstandigheden.
Wij moeten ervoor zorgen ‘dat God het niet in ons begeeft’ (Etty Hillesum).
Juist het besef van die kwetsbare vonk,
dat laatste restje licht dat in ons smeult,
maakt een mens wakker voor het licht
van Kerstmis.

Moge dat licht ons innerlijk versterken,
opdat het opnieuw zichtbaar wordt in deze wereld.

Over Eric Cossee

Eric Cossee

Eric Cossee is remonstrants predikant en was bijzonder hoogleraar vrijzinnigheid in Groningen.

Gerelateerd