15 mei 2020

Het is al wonderen om u heen, over Godsbeelden

Geschreven door Cees de Gooijer
Inspiratie Foundry Co via Pixabay Het is al wonderen om u heen, over Godsbeelden

Oorspronkelijk kom ik uit de PKN. In 2001 deed ik mijn intrede preek in de toenmalige N.H. Kerk te Gendringen maar ik schoof langzaam maar zeker op naar de vrijzinnigheid. Vanaf 2007 deed ik al een aantal pogingen om aan te sluiten bij verschillende vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Eind 2018 werd ik, samen met mijn collega Fulco van Hulst (Doopsgezind), voor twee jaar gecontracteerd in het Penninckshuis. Het ziet er naar uit dat we die termijn gaan overschrijden. Intussen probeer ik na te gaan welke godsbeelden van belang zouden kunnen zijn voor remonstranten van vandaag. Steeds als ik iets lees denk ik daarbij: “Hé, zou dat iets voor ons, voor de remonstranten (en de andere geloofsgeledingen) zijn?” Dat we ooit kritiek hadden op de leer van de dubbele predestinatie is voor de meesten van ons toch wel een gepasseerd station. Welke theologische opvattingen en welke godsbeelden zouden nu, vandaag van belang kunnen zijn voor ons remonstranten?

Mystiek

Ik las het voorwoord van The Essential Sufism door Huston Smith (Harper , San Francisco 1997 ); ik vertaal het losjes: ‘Het soefisme is de mystieke kant van de islam. Ieder rechtgeaarde moslim verwacht God te zien ná zijn of haar dood, maar de soefi’s zijn daar te ongeduldig voor; zij willen God nu zien; op elk moment, van dag tot dag, hier tijdens dit aardse leven en ze zijn daarom bereid om die disciplines te aanvaarden die dat mogelijk maken.’

Ik zou bijna zeggen als je nu het soefisme gelijkstelt met remonstrants, en een moslim vergelijkt met iemand uit de midden-orthodoxie, zou dan het gecursiveerde passen in een steeds wenselijke en voortschrijdende vernieuwing van de huidige remonstrantica?

Paradijselijk geluk

Voorts las ik Schoonheid is uw naam door Herman-Emiel Mertens (Acco 1997):
‘Ik sloot mijn ogen, ontspannen. Een kalme, geheimzinnige vreugde nam bezit van mij – alsof al dat groene wonder rondom mij het paradijs zelf was; alsof al de ongereptheid, ijlheid en stille verrukking die ik voelde God was. God verandert zijn aangezicht ieder ogenblik. Gezegend de mens, die Hem kan herkennen in al zijn gedaanten. Het ene ogenblik is Hij als een glas fris water, het volgende moment is Hij als een kind dat op je knieën rijdt, of als een mooi mens, of misschien alleen maar als een ochtendwandeling. Langzamerhand werd alles om mij heen een droom, zonder van vorm te veranderen. Ik was gelukkig, aarde en paradijs waren één.’

‘Een bloem in het veld met een grote druppel honig in haar hart; zo deed het leven zich aan mij voor. En mijn ziel? Een wilde bij die op leeftocht uitging’ (uit Zorba de Griek van Nikos Kazantakis )

Het is al wonderen om u heen

Alles dat hierboven geciteerd is ademt een zekere mystieke sfeer; dat God (eindelijk) alles in allen is; dat God niet alleen op zondag in de kerk is, maar ook al vroeg op de maandagmorgen. Een van de basale vaardigheden om God, het Goddelijke, zo te ervaren ligt in de verwondering, dat je je steeds kunt en wilt  openstellen ten aanzien van de dingen die om je heen gebeuren en ook binnen in jezelf.

Om het geheel af te ronden nog één citaat uit Lied 655 vers 1, de laatste regel: ‘Het is al wonderen om u heen.’

Over Cees de Gooijer

Cees de Gooijer

Cees de Gooijer is (interim) predikant in Deventer bij de Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente en de Vrienden Het Penninckshuis

Gerelateerd