4 april 2020

Wie is Jezus? #veertigdagentijd

Geschreven door At Ipenburg

Jezus vroeg eens aan zijn leerlingen wie denken jullie dat ik ben? Ze zeiden: Misschien bent u Elia of een van de profeten. Petrus echter beleed dat Jezus de Messias is, de Verlosser, de Zaligmaker. Jezus reageert op de belijdenis van Petrus door aan zijn leerlingen uit te leggen wat dat messiasschap betekent. De mensen zullen hem doden en op de derde dag zal hij opstaan uit de doden. Maar dat konden en wilden ze niet begrijpen.

Alles zal veranderen

De verwachting was dat alles met de komst van de Messias direct en in een oogwenk zou veranderen. Hij zou vrede brengen en gerechtigheid.  Maar Jezus is anders dan wat de mensen verwachtten. Het volk wilde hem koning maken na de spijziging van de vierduizend mensen met zeven broden. De inwoners van Jeruzalem halen hem met Palmpasen binnen als een koning. De werkelijkheid is veel onbegrijpelijker dan wie ook kon vermoeden.

Jezus nam vrijwillig zijn lijden en zijn dood aan het kruis op zich. De kruisiging was de meest vernederende en pijnlijke terechtstelling, die de Romeinen konden bedenken. De doodsstrijd kon dagen duren. Waar is hier de bevrijding? Dit is totaal anders dan bijvoorbeeld de overwinning van Mozes, die erin slaagde de machtige Egyptische farao over te halen om het volk Israël te laten gaan. En anders dan de overwinning die Elia behaalde bij de berg Karmel op honderden priesters van Baäl en Asjera. Het gaat niet om de grote daden van Mozes, Elia en anderen. Het gaat om hun bijzondere en vertrouwde omgang met God en om hun geloof in vrijheid en gerechtigheid. Beiden zetten hun leven op het spel voor hun overtuiging. Mozes daagde de machtige god-koning van Egypte uit om zijn joodse slaven vrij te laten. Elia veroordeelde publiekelijk koning Achab voor het onrecht wat hij deed. Voor beiden was hun overtuiging belangrijker dan hun eigen lijfsbehoud.

Rijk van God verkondigen

Dat mensen Jezus wilden doden had te maken met de kern van zijn missie, het brengen van het goede nieuws van de komst van het Rijk van God, een rijk van vrede en gerechtigheid. Maar zijn woorden en zijn daden werden verkeerd begrepen. Zij zagen hem als een ketter, als een rebel of als een godslasteraar. Jezus stelt zijn leven op het spel om de komst van het Rijk van God te verkondigen.

Dat begint waar mensen hulp geven aan iemand die het nodig heeft, steun geven aan mensen die onderdrukt worden, opkomen voor de rechten van de mens, oog en hart hebben voor de vreemdelingen onder ons, open staan voor andersdenkenden en de bereidheid om je vijanden te vergeven. Dat is het antwoord op de vraag: Wie is Jezus?

 

Over At Ipenburg

At Ipenburg

At Ipenburg is remonstrants predikant in Maastricht

Gerelateerd