11 mei 2016

45 nieuwe vrienden in de Geertekerk

Geschreven door Tom Harkema

Evert Oudenes is bij de remonstrantse Geertekerk in Utrecht contactpersoon voor de landelijke campagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’.

Hoe is het gegaan sinds het begin van de reclamecampagne?

In de afgelopen anderhalf jaar konden we ongeveer vijfenveertig nieuwe vrienden verwelkomen. Dat is prachtig, het totaal aantal leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht was ruim vijfhonderd.

Allemaal dankzij de campagne?

Dat ligt genuanceerd. Ik heb het niet exact vanaf het begin bijgehouden, maar ik schat dat meer dan de helft van de nieuwe vrienden ons dankzij de posters of de radiocommercials leerde kennen. Ze keken vervolgens op de website of bezochten een dienst in de Geertekerk. En zo is het balletje gaan rollen. Maar er kwamen ook mensen binnen via mond-tot-mondreclame en er was zelfs iemand die vriend werd ‘ondanks de campagne’. En we hebben hier natuurlijk al jaren de oriëntatiecursus, gegeven door een predikant. Vergeet ook niet de cursus ‘dwarsgeloven’ van Jan-Willem Nieuwenhuijsen. Diverse mensen uit die cursussen worden vriend.

Wat voor mensen zijn het?

Heel divers. Vooral mensen van 45 jaar en ouder, maar toch ook flink wat dertigers. De meesten hebben wel een kerkelijke achtergrond, zowel katholiek als protestant. Sommigen zijn ooit remonstrants gedoopt en komen nu opnieuw kijken. En er worden ook mensen vriend die helemaal geen kerkelijke achtergrond hebben.

Wat maakt de Geertekerk-gemeenschap aantrekkelijk, denk je?

De open en gastvrije sfeer. De veelkleurigheid en de nadruk op een persoonlijke manier van geloven. De prikkelende en vaak humorvolle overdenkingen en de afwisselende kerkdiensten met mooie muziek.

Hoe vangen jullie de nieuwe vrienden op?

Ik leg zelf het eerste contact: ik spreek mensen op zondag aan of ik bel ze. Daarna zijn het de mensen in de wijken die de band versterken en vasthouden en uiteraard pakt de predikant het op. De nieuwe vrienden hebben vanuit het landelijk bureau een welkomstpakket gehad en als Geertekerk-gemeenschap geven we de mensen ook een aardigheidje en informatie. Aanstaande zondag verwelkomen we alle nieuwkomers in een speciale pinksterdienst.

Nog nieuwe ideeën in het verschiet?

Ja. We organiseren binnenkort een avond, speciaal voor nieuwe vrienden. Dan willen we nader kennismaken en van hen horen hoe zij het zien en wat zij verwachten van de kerk. En we hebben natuurlijk, zoals de meeste remonstrantse gemeenten het ‘plan werving en behoud nieuwe vrienden’; daar gaan we de komende tijd volop invulling aan geven.

Gerelateerd