16 juni 2016

Wat gaat er met conferentiecentrum De Hoorneboeg gebeuren?

Geschreven door Redactie

De Hoorneboeg is een landgoed in Hilversum waaraan veel Remonstranten aan verknocht zijn. Remonstrantse predikanten hielden er conferenties, kerkenraden kwamen hier om zich te bezinnen op beleid, de jongerengemeente Arminius ontstond in de jaren negentig op deze plek en veel Remonstranten hebben hier kortere of langere tijd doorgebracht om zich te bezinnen. Wat is de Hoorneboeg precies?

De Hoorneboeg is een enclave van een oud loof- en naaldbos in het open heidelandschap van Hilversum. Heel vroeger was het een zomerresidentie van rijke Amsterdammers. Ze kwamen naar Hilversum om te jagen en om te ontspannen. De Remonstranten kregen het landgoed in bezit na de oorlog. Toenmalig eigenaresse Mejuffrouw Pijnappels was overleden en zij liet haar bezit na aan haar dierbare remonstrantse kerk. In de loop van de twintigste eeuw werd het beheer van het landgoed overgedragen aan een speciale stichting. Omdat de exploitatie van het landgoed een steeds grotere last werd voor de Remonstranten koerste het stichtingsbestuur van de Hoorneboeg in samenspraak met het landelijk bestuur van de Remonstranten aan op verkoop. Dit bleek een ingewikkelde zaak en verkoop strandde tot tweede keer toe.

Culturele Buitenplaats Hoorneboeg

In samenspraak met professionals op het gebied van planologie en herbestemming werkt het bestuur van de Stichting Hoorneboeg daarom nu aan een nieuwe visie op het landgoed waarbij het de gedachte is om deze bijzondere plek opnieuw van een verhaal te voorzien en zo te ontwikkelen. Dit alles onder de noemer Culturele Buitenplaats Hoorneboeg met betekenisvolle namen voor delen van het landgoed zoals ‘Spiritual Hill’, ‘De moestuin’ of ‘In de luwte’. Wil je weten wat de stand van zaken is? Kijk dan hier? En ontdek de geschiedenis van de Hoorneboeg, neem kennis van de plannen die nu worden gemaakt en de activiteiten die er worden georganiseerd. Wees welkom op de Hoorneboeg.

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd