Leden, vrienden, belangstellenden

Leden
Lid van de gemeente wordt men door het onderschrijven van de Beginselverklaring of door het zelf schrijven van een geloofsbelijdenis.

Vrienden
Vrienden zijn mensen die zich betrokken voelen bij de remonstranten.
Zij hebben soms nog een andere kerkelijke binding waar zij niet direct afstand van willen doen.
Vrienden hebben vrijwel dezelfde rechten en plichten als leden.

Belangstellenden
Diegenen die geïnteresseerd zijn in ons gemeenteleven en
zich erop willen beraden of zij de stap om lid of vriend te worden, willen zetten,
kunnen zich als belangstellenden van onze gemeente laten registreren bij de secretaris van de kerkenraad.

Wie alleen het gemeenteblad Passant en wil ontvangen,
kan zich aanmelden als abonnee bij Jen van Gijssel.