Financiën

De remonstrantse gemeente Twente is een levendige geloofsgemeenschap.
De leden en vrienden maken al dit werk mogelijk door hun royale bijdragen.
Het grootste deel van deze bijdragen gaat naar onderhoud van het kerkgebouw,
honorering van predikant, kosterstaken, organisten en andere vaste lasten.

Een richtlijn ter overweging voor uw jaarlijkse bijdrage is 1.5 – 3 % van het bruto inkomen.
Uw eigen draagkracht blijft echter uitgangspunt.

Jaarlijks moet de gemeente een vast bedrag overmaken aan de Remonstrantse Broederschap in Utrecht.
Deze afdracht maakt het landelijk werk van de remonstranten mogelijk.
Daarnaast gaat 2 % van de bijdragen van leden/vrienden die hiervoor toestemming geven,
naar Geloof en Samenleving, de instelling van de Remonstrantse Broederschap voor diaconaat, duurzame ontwikkeling en vrede.

In januari ontvangen leden en vrienden een bijdrageformulier.
Hierop kunt u aangeven wat u wilt bijdragen in dat jaar, via betaling ineens of in termijnen.
Uw bijdragen kunt u, als u wilt, ook voldoen in de vorm van een lijfrenteschenking.
Dit kan fiscaal voordeel opleveren.
Ook kunt u via het opmaken van een legaat een bijdrage aan de Gemeente nalaten.

IBAN nummers Remonstrantse Gemeente Twente – informatie

Remonstrantse Gemeente Twente: NL79 ABNA 047.46.68.347
De penningmeester van de kerkenraad vindt u op Kerkenraad

Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Twente: NL50 INGB 000 369 79 24
De penningmeester van de Diaconie vindt u op Diaconie