Oecumenische samenwerking

Oecumene

De remonstrantse gemeente wordt vertegenwoordigd in het pastoresconvent van Borne, Hertme en Zenderen, waar ook de Raad van Kerken deel van uitmaakt.

Verder wordt ook in de Raad voor Religies en Levensbeschouwingen in Enschede onze Remonstrantse gemeente vertegenwoordigd.

De zondag voor het gebed voor de Eenheid van de Christenen (meestal de derde zondag van januari) viert de gemeente sinds jaar en dag in een gezamenlijke dienst met de Raphaël-Exodusparochie in Hengelo.

Doopsgezinde Gemeenten Twente

kerkdiensten5-dorem

Doopsgezinden en remonstranten in Twente hebben goede banden.
Er wordt samengewerkt in een maandelijkse kerkdienst,
de zogenaamde DoRem-dienst, en in gezamenlijke commissies.
Regelmatig is er DoRem overleg, waarin de samenwerking wordt geëvalueerd.
U kunt de Doopsgezinden bereiken via http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/

Landelijke activiteiten

De Remonstrantse Broederschap organiseert jaarlijks
een aantal landelijke activiteiten voor leden, vrienden en belangstellenden.
Informatie vindt u in het landelijke maandblad van de remonstranten
AdRem (nummers ter inzage vindt u achter in de kerk).
U kunt zich opgeven voor activiteiten via het Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030 – 231 69 70.