Oecumenische samenwerking

Doopsgezinden in Twente

kerkdiensten5-dorem

Doopsgezinden en remonstranten in Twente hebben goede banden.
Er wordt samengewerkt in een maandelijkse kerkdienst,
de zogenaamde DoRem-dienst, en in gezamenlijke commissies.
Regelmatig is er DoRem overleg, waarin de samenwerking wordt geëvalueerd.
U kunt de Doopsgezinden bereiken via http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/

Raden van Kerken

De remonstrantse gemeente wordt vertegenwoordigd in de Raden van Kerken in Hengelo
en in het Oecumenisch Leerhuis Almelo (Henk van Waveren 0546 – 82 38 36).

Ziekenhuispastoraat Hengelo

Elke gemeente in Hengelo die aangesloten is bij de Raad van Kerken,
heeft een vertegenwoordiger in het Ziekenhuispastoraat.
Namens onze gemeente is dat Eef Huiskamp, tel 074 – 291 32 57

Landelijke activiteiten

De Remonstrantse Broederschap organiseert jaarlijks
een aantal landelijke activiteiten voor leden, vrienden en belangstellenden.
Informatie vindt u in het landelijke maandblad van de remonstranten
AdRem (nummers ter inzage vindt u achter in de kerk).
U kunt zich opgeven voor activiteiten via het Landelijk Bureau Remonstranten, Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht, tel. 030 – 231 69 70.