Geschiedenis Remonstrantse Gemeente Twente

De geschiedenis

De Remonstrantse Gemeente Twente is één van de 47 remonstrantse gemeenten in Nederland en
maakt deel uit van de Remonstrantse Broederschap (lees:kerk),
één van de oudste protestantse kerken in Nederland.
Deze is ontstaan in 1619 toen een groep predikanten
die er een ondogmatische geloofsopvatting op nahield,
uit de gereformeerde (lees:hervormde) kerk werd gezet.

Door de eeuwen heen hebben remonstranten belangrijke bijdragen geleverd
aan de vernieuwing van de theologie en het maatschappelijk leven.
De remonstranten doen van harte mee in de Nederlandse oecumene en de wereldoecumene.

In Twente vond men vroeger nauwelijks of geen remonstranten.
De industrialisatie bracht een aantal hierheen, leden ‘in de verstrooiing’.
Toen de hervormde vrijzinnige predikantsplaats in 1931 verviel,
waren naast remonstranten ook vrijzinnige hervormden dakloos.

In die tijd van massale werkeloosheid en toenemende fascistische denkbeelden,
besloot een kleine groep enthousiaste mensen de krachten te bundelen,
ook omdat de medeverantwoordelijkheid voor de wereld beter gedragen kon worden vanuit een hechte gemeenschap.
Zo werd in 1931 de Vereniging de Remonstrantse Kring Hengelo opgericht.
In 1942 werd de Kring een kerkelijke gemeente.
Dat was nodig om vergunning te krijgen voor bijeenkomsten.

Een eigen kerkgebouw kwam in 1961 tot stand,
een teken dat de gemeente bewust en permanent haar plaats wilde innemen in de Twentse samenleving.